Sigurimi i Bagetis

Kompanina e Sigurimeve Siguria,si gjithehere,eshte ne sherbimin tuaj,dhe krahas produkteve ,me te cilat jeni te njohtuar me pare,ne ju ofrojme edhe nje product te ri, sigurimin e Bagetis dhe Fermes, te cilat mund te jete po aq te rrezikuara sikurse kategorite tjera.

Tek ne mund te siguroni Bagetine tuaj dhe Fermen nga :

– Zjarrit,

– Rrufejes,

– Aksidenteve,

– Sëmundjeve të pakontrolluara,

– Vjedhjes që rezulton me ngordhje ose vjedhja e shkaktuar në mënyrë të dhunshme,

Siguria, nuk ju le vetem !