Sigurimi i Garancionit

KS SIGURIA eshte lider i garancioneve ne treg, me nje vellim te madh shitjesh dhe nje raport te shkelqyshem financiar.

Burokracia e madhe per leshimin e garancioneve eshte nje penges shume e madhe per bizneset kurse qasja yne eshte ndryshe nga ajo e tregut dhe eshte treguar shume e sukseshme.

E tere procedura deri ne leshimin e garancionit kryhet me 4 hapa te thjeshte:

 

  1. Plotesimi dhe dergimi i forms propozuese
  2. Takimi sy me sy me klientin
  3. Pregaditja e ofertes
  4. Leshimi i garancionit

 

Siguria, garanca e juaj!