Sigurimi i Rreziqeve ne Ndertim

Ky lloj sigurimi eshte I dizajnuar ashtuqe te mbuloje te gjitha rreziqet qe mund ti kanosen objekteve qe jane ne fazen e ndertimit duke filluar qe nga ndertimi I shtepive, banesave dhe deri ne ndertimin e objekteve te larta, urave te ndryshme etj.

 

Me anë të kësaj kontrate sigurohen:

• Vlera e punimeve,

• Makineritë,

• Heqja e mbeturinave,

• Përgjegjësia ndaj palëve të treta për dëmet trupore dhe materiale (përjashtuar të punësuarit).

 

Dhe me teper, ky sigurim do te mbuloje edhe:

Dëmet që vijnë si rezultat i punimeve të kryera edhe për një periudhë 12 mujore, pas përfundimit të punimeve (Periudha e Mirmbajtjës).

 

Per me shume informata kontakto zyren me te afert.

 

Siguria, puno i qete.

 

Ploteso online formen propozuese